Print
Category: Nỗi Nhớ Chưa Xa
Hits: 2432

 

Niềm Tin Giáng Sinh 

nhạc: Lê Mạnh Trùy
lời: Vương Ngọc Long
hòa âm: Quang Đạt
ca sĩ: Vi Thảo

noroompic2

 

 

Khi đời còn mãi ưu phiền lệ rơi
Trần gian đau thương bi đát chia lìa
Người sinh tin vui cứu đời
Ân Tình ngài rộng ban
Tha thứ gieo niềm tin

Cầu xin Chúa ban cho đời bình an
Hòa bình muôn nẻo ơn thiêng ngập tràn
Sáng soi Hồng Ân dẫn đường
Trọn đời thành tâm cung kính
Phó dâng luôn đời con

Vinh quang Thiên Chúa dạy bảo nhân từ
Hy sinh cho loài người thôi đắng cay
Ơn Ngài tràn đầy trên muôn lối
Thánh Ca vang muôn lời cầu xin

Ân tình Ngài vẫn muôn đời rộng che
Quyền năng cao siêu ơn phúc khôn lường
Hồng Ân bao la khắp trời
Chan hòa hồn thiện tâm
Thiên Chúa con quì xin

Niềm Tin Giáng Sinh vô vàn trời mây
Từng ngày con mãi ăn năn nguyện cầu
Phúc Âm dòng kinh vững lòng
Nhiệm mầu bài ca dâng hiến
Chúa ơi con thành tâm …