Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

 

NNTVYN2

 

 

 

Ngàn năm ấy mặt trời vẫn ngủ phương Tây
Ngàn năm sau tôi vẫn yêu nàng trọn kiếp mây
Dòng tình yêu sao trời ân ái mãi cuồng say
Ngôn từ ngàn năm"Tôi vẫn yêu nàng" ai có hay?
Khung trời yêu xin đừng lỗi hẹn
Cho tình tôi ôm trọn ước mơ
Trong cơn mưa hay chiều nắng hạ
Người tình ơi, tôi vẫn cuồng điên
Tôi yêu nàng như yêu một dòng sông
Nước tình chẳng cạn suối trong lòng
Sông dài có nối ra biển Ðông
Tôi vẫn yêu nàng vẫn ngóng trông
Ngàn năm ấy mặt trời vẫn dậy phương Ðông
Ngàn năm sau tôi vẫn bên lòng nỗi nhớ mong
Dù thời gian hao mòn thân xác mối tình si
Hỡi người yêu ơi, tôi mãi yêu nàng, ai biết không?

Everlasting Love   

(Lời Nhạc Anh Ngữ)
 

Thou-sand years sun-set’s  always  at the West
Thou-sand years as I’ve loved you whole my life
Af-fec-tion for you e-ver and e-ver
Et’nal slo-gan  “I still love you”, don’t you know?
Net of love, please don’t for-get
For my love, the dream comes true.
In the rain or shiningish ev’ning
I’ve been always passion-ate-ly fond
I love you so much as river-water
It’s never shallow, so is my heart
Long river flows to East-ern Sea
I’ve still loved you, still be waiting
Thou-sand years sun-rise’s always from the East
I love you for-ever an ever-las-ting love
Time’s gone by, ev’thing has changed but our love
Oh my dar-ling, al-ways love you, don’t you know?

Poem: Vương Ngọc long  
English Lyric: Nguyễn Văn Là

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg