Print
Category: Nhửng vần thơ Tình Thu
Hits: 1383

Chiếc Lá Vàng Thu

 

autumninmyheartfloat

Rừng xưa bảng lảng mù sương
Cánh chim di trú mười phương bỗng về
Đắm chìm mấy cõi nhiêu khê
Em đi giữa thảm đường thi tuyệt vời
Ngô đồng một chiếc lá rơi *
Câu thơ cổ độ ngâm lời thu phong
Bâng khuâng lá thở men nồng
Quyện thơm hồn cũ bềnh bồng chơi vơi

 

Em về cúc ngẩn ngơ cười
Gót sen hoàng phái rực trời thanh thiên
Tôi ngồi chải chuốt khung mềm
Lắng nghe tuổi dại êm đềm trôi qua
Lá hoa khởi sắc phù sa
Gió rung thơm lựng nghiêng tà áo bay
Hương trời nhụy đất ngất ngây
Tôi không túy mộng mà say lá vàng
Mải mê mơ suối tóc nàng
Lãng quên chiếc lá nhẹ nhàng bay đi ....

Vương Ngọc Long

 autumninmyheartfloat

* Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu
(Một chiếc lá ngô đồng rơi xuống
Cả thiên hạ biết mùa thu trở về)