Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 791

FL2-Chen Yunjun

 

Lữ Hoài Xuân

Xuân lai thử địa khách
Tuyết hoa lạc phân phân
Mai hoa tầm bất ngộ
Chỉ hữu lữ hoài xuân

Lam Nguyên

hoa-mai-383221

Đất Khách Nhớ Xuân

Đất khách xuân về ai chẳng hay
Chơi vơi bông tuyết trắng bay bay
Hoa mai ngày cũ còn đâu thấy
Thầm tưởng xuân xưa nỗi nhớ đầy

Hải Đà phỏng dịch