Print
Category: Chương 1 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 728

Nếu Em Là
   
    ThuyTram4  

Nếu Em Là ...

 
Nếu em là thi nhân
Cho anh biết làm thơ
Nếu em là mùa xuân
Cho anh biết mộng mơ


Ôi bài thơ tuyệt vời !
Của mùa xuân ngát trời
Cho tình yêu một thời
Để nhớ nhau trọn đời ...


Nếu em là thánh nhân
Anh không còn ngoại đạo
Và em là thiên thần
Anh đi tìm xóm đạo


Tin nước Chúa vô cùng
Và tin em trọn đời
Như trái tim tuyệt vời
Trong Thánh Nữ Đồng Trinh ...


Nếu em là giai nhân
Anh làm gã tình si
Trên đường trần gian nan
Say tình cõi sa di


Yêu em thật vụng về
Trong bồi hồi ngỡ ngàng
Cho trọn nỗi ước thề
Những ngày tháng trôi ngang


Nếu em là tha nhân
Anh người tình viễn xứ
Lê buồn theo gót chân
Vương sầu tình thiên thư


Và em là tình nhân
Trong muôn vàn yêu thương
Cho cuộc tình lâng lâng
Ru hồn người tha phương


Vì em là giấc mơ
Anh viết lên bài thơ
Cho người tình thi nhân
Cho người tình thánh nhân


Cho người tình giai nhân
Cho người tình tha nhân
Cho cuộc đời ly hương
Cho mùa Xuân tha phương ...


 Vương Ngọc Long