Print
Category: Nhạc
Hits: 995

Đêm Nguyệt Quỳnh (ca sĩ Xuân Thanh trình bày)

nhạc Phạm Anh Dũng
thơ Vương Ngọc Long
ca sĩ Xuân Thanh
ca khúc trích từ
CD Xuân Thanh 3
Đường Về phát hành
 10-2007

demnguyetquynh