Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

 Thơ Quỳnh của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương

 
(Thơ Quỳnh của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương là cảm đề họa phẩm "Hoa Quỳnh" của họa sĩ Vũ Hối.
Vuonghaida.net đã liên lạc với Danh Họa Vũ Hối để xin đăng ảnh
họa phẩm Hoa Quỳnh nhưng tác giả đã đau đớn cho biết rằng họa phẩm Hoa Quỳnh
của tác giả đã bị thiêu hủy sau ngày 30/4/1975 )

 vuhoi1166a

 Danh Họa Vũ Hối

Lá xanh nụ đỏ hoa bừng trắng
Ôi một guồng tơ nở trước thềm
Guồng chẳng quay mà trong khoảng vắng
Tơ trời hoa rút hết vào tim

quynh  

Vũ Hoàng Chương
18-11-1974

 

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg