Print
Category: Thơ
Hits: 1237

 

Kiếp Hoa


 
Hoa quỳnh ! Sao nở giữa đêm
Phải vì e thẹn hay duyên bẽ bàng
Chung quanh đêm tôi giăng màn
Là khi ong mật bướm vàng nghỉ ngơị
Trời làm khắc nghiệt chi trời
Để ai khôn đến trả lời cho nhau
Xót hoa thầm nở đêm sầu
Mới khoe trinh bạch đã đau héo tàn
Đem theo cả cái hồng nhan
Không nghe ai chạnh thở than nỗi lòng.


Nguyễn Đỗ Lưu