Print
Category: Thơ ( Mộng Đời)
Hits: 1139


 Tâm Đăng

Thâm u rừng tịch mịch
Len lỏi giữa đại ngàn
Trèo lên thân cổ thụ
Nhắm mắt tìm tâm đăng

Chon von cao nghìn trượng
Vách đá vọng đìu hiu
Đèn sao mờ hoe ngọn
Vàng vọt bãi trăng khuya

Mù khơi bờ vực thẳm
Chằng chịt lối quanh co
Dấu chân người nhỏ bé
Xóa nhòa giữa hư vô

Lập lòe đêm địa đại
Những luồng sáng oan khiên
Hiện sinh người u muội
Mầm mống cõi điêu tàn

Biển đời theo cơn lốc
Ai đứng được bên lề
Nhân sinh đành nhập cuộc
Bến Giác hay bờ Mê ?

Ngã mạn và tà kiến
Lối nào rẽ chân tâm ?
Đường nào người chối bỏ
Cạm bẫy lòng vô ân

Trong hoang tàn tuyệt vọng
Giữa mãng chồi dại chen
Lên non tìm chánh đạo
Tâm đăng loé ánh đèn

Thắp sáng trời trí huệ
Quán triệt đêm vô minh
Đường về thiền vô sắc
Nơi chốn để trì bình

Tuệ giác trường sanh khởi
Trầm hương ngát Chiên Đàn
Hồi chuông thanh tịnh lắng
Tâm ngời đóa Kim Cang

Mạng căn rồi dứt bặt
Lục đạo đời trả vay
Trở về với nguyên thể
Liên đài hoa mãn khai !

Hải Đà