Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

 

Lệ Thiền

thuy-mac Wallpaper-nen-deskop 1 32

(nguon : http://davidnguyen0112.blogspot.com)

Thiền sư ngồi khóc vầng trăng khuyết
Đọc kinh vô tự ngẫm vô thường
Trăng vẫn đìu hiu từ muôn kiếp
Lệ thiền hóa kiếp nhện tơ vương

Vũ trụ giao mùa tâm biển động
Hạt bụi nào bám được chân như ?
Kiếp nhện tơ vương, đời huyễn mộng
Kiếp người quán trọ, giấc phù hư

Sân, si, hỷ, nộ, đời vi bạc
Thực, ảo, hư, phù, cõi sắc không
Thiền căn một cột nay còn vững
Hay đã chìm tan đáy lửa lòng ?

Hải Đà


 

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg