Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Con Sâu

Con chim gõ mỏ, gõ cành cau
Cúi đầu gõ mãi để tìm sâu
Sâu xanh chẳng sống cây già cội
Chim buồn thôi gõ, đói lòng đau
Bên gốc cau già khuất nhánh sông
Sâu nằm trên lá dạt trôi dòng
Bọt bèo sóng nước đời mông muội
Sâu buồn than thở phận long đong
Gió đưa kinh kệ, sông đưa lá
Chiếc lá đưa sâu đến cổng chùa
Sư ông gõ mõ, thay chim gõ
Tưạ cửa Từ Bi, sâu sống thừa !

Hải Đà


 

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg