Print
Category: Vu Lan
Hits: 1499

 

Mẹ Từ Ái

me5a

Con đau Mẹ thức đủ năm canh
Vỗ nhẹ ru con giấc mộng lành
Dãi nắng dầm mưa công dưỡng dục
Banh da xẻ thịt nghĩa sinh thành

Con, thân măng dại, nương bờ dậu
Mẹ, bóng tre gầy, phủ mái xanh
Mẹ dắt con qua vườn Đạo Hạnh
Bông hoa Từ Mẫu nở muôn cành

Vương Ngọc Long