Print
Category: Xin Người Chút Quê Hương
Hits: 1503

 

Thao Thức Cầm Canh
Đêm Lữ Mộng (3)

Có những đêm gờm âm xích sắt
Xiềng gông khóa chặt cửa thanh niên
Kinh hồn địa phủ hình dao mác
Bạt vía thiên cung bóng búa liềm

Ngậm đắng bo bo khoai sắn độn
Cuồng ngôn ngụy thuyết bủa trùng vây
Cày sâu cuốc bẫm đồng gai xước
Vùi dập thâm căn kiếp đọa đày

Nắc nỏm canh tù khung ngục thất
Lạc loài quơ quíu mảnh đời tàn
Canh gà xao xác hồn ê ẩm
Tiếng dế hờn rên nỗi nhục nhằn

Ngôn ngữ câm khờ đêm bạc phận
Như tiền máu lạnh xói tim đau
Mưa rơi gầy guộc lời ru cũ
Sao đủ gây mê khoảnh khắc sầu ?

Lặng lẽ trăng nằm trơ cổ mộ
Đìu hiu huyệt lạnh xót xa đưa
Tiếng chim tắt lịm sầu lưu lạc
Hun hút phương nào cổ lũy xưa ?

Vương Ngọc Long