Print
Category: Xin Người Chút Quê Hương
Hits: 1230

 

Thao Thức Cầm Canh
Đêm Lữ Mộng (2)

Có những đêm nằm nghe tiếng dậm
Bước chân bèo bọt đẫm ngàn sương
Tiếng kêu hốt hoảng tầm phương lạ
Thất cước cô đơn kẻ lạc đường

Xích thố bờm rung trời nộ khí
Oan khiên vây bủa hắt hiu đời
Nỗi đau tiềm ẩn nằm mai phục
Khắc khoải tâm trường mệt bả hơi

Văng vẳng đâu đây còn tiếng nhạc
Dập dồn như tợ trống quân hành
Biên cương cháy đỏ đêm sôi sục
Vương vãi tro tàn khói mỏng manh

Huyết sử trầm thâm hồn chính khí
Giáp bào mã xạ ngợ cơn say
Người nay uẩn ức lời hưu chiến
Tuyệt tận sa trường tựa khói mây

Níu kéo thời gian xa khuất hút
Xanh xao bắt gặp bóng hoàng hôn
Vô tình xô rụng niềm tin vọng
Phố cũ tiêu tư nghẹn ứa hờn

Vương Ngọc Long