Print
Category: CT đài Phát Thanh
Hits: 2180

TangThanhHa

Ảnh: Phạm Hoài Nam/ diễn viên Tăng Thanh Hà mặc áo dài trắng.

 Chiếc Áo và tình Mẹ trong Thi Ca Việt Nam (tác giả Hải Đà Vương Ngọc Long) 

nguồn : Audio của Radio Saigon Dallas