Print
Category: Nguyên Tác Anh Ngữ
Hits: 1814

Adieu, Adieu! My Native Shore

byron

Lord Byron

scroll2

Adieu, adieu! my native shore
Fades o'ver the waters blue;
The night-winds sigh, the breakers roar,
And shrieks the wild sea-mew.

Yon sun that sets upon the sea
We follow in his flight;
Farewell awhile to him and thee,
My native Land-Good Night!

A few short hours, and he will rise
To give the morrow birth;
And I shall hail the main and skies,
But not my mother earth.

Deserted is my own good hall,
Its hearth is desolate;
Wild weeds are gathering on the wall;
My dog howls at the gate.

Lord Byron

scroll2

Vĩnh Biệt Quê Hương

Quê hương đó từ nay xin vĩnh biệt
Bến bờ xa sóng nước chập chùng xanh
Gió than thở trong đêm gầm sóng thét
Chim biển kêu tuyệt vọng tiếng hãi hùng

Mặt trời cao lắng chìm trên biển cả
Đoái hoài trông tia nắng chiếu về đâu
Ánh ban mai xin một lần từ tạ
Quê hương tôi vời vợi giữa đêm sầu

Trong chốc lát mặt trời kia tỉnh dậy
Đem hồi sinh rạng rỡ ánh dương hồng
Tôi chào đón trời cao và biển rộng
Nhưng than ôi đất mẹ mịt mù trông

Căn nhà cũ hoang liêu và trống vắng
Bên lò than tàn lụi bếp tiêu điều
Trên tường cao rêu phong dầy lấp phủ
Ngoài cổng kia tiếng chó não nùng kêu

Vương Ngọc Long phỏng dịch