Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Sonnet

Mon âme a son secret, ma vie a son mystère :
Un amour éternel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire,
Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.
Hélas j'aurai passé près d'elle inaperçu,
Toujours à ses côtés et pourtant solitaire ;
Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre,
N'osant rien demander et n'ayant rien reçu.
Pour elle, quoique dieu l'ait faite douce et tendre,
Elle suit son chemin, distraite et sans entendre
Ce murmure d'amour élevé sur ses pas.

A l'austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle :
« Quelle est donc cette femme ? » et ne comprendra pas.

Felix Avers (1806 - 1850)


 Tình Tuyệt Vọng
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thụ
Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không haỵ
Hỡi ơi người đó, ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng đâu dám một lần hé môị
Người dù ngọc thốt, hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen,
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình!
Một niềm tiết liệt, đoan trinh
Xem thơ nào biết là mình ở trong.
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy giòng thơ đây

Khái Hưng


Secret Love

My soul its secret has, my life its mystery;
A never-ending love, born in a moment's span.
The sickness lacks all hope, and I must silent be,
And she who is its cause has never known, nor can.

Alas ! that I shall pass so near her unperceived,
Forever by her side, and yet so much alone,
And, till my span of time upon the earth has flown,
Daring to ask for naught, and having naught received.

For she, though God has made her tender and sincere,
Will go upon her way, careless, and will not hear
The murmur of my love about her on each hand..
Of this devoted task, this faith that I aver,
Shéll say, when she has read these lines so full of her ,
'Who is this woman then? and will not understand.

Tuong-Anh


Secret Love

My soul has its secrecy, my life its mystery
An eternal love conceived in one moment:
The evil is hopeless, so I had to keep quiet,
And she who did it has never known at any timẹ
Alas! I will have passed close to her,unnoticed,
Always by her side and yet feeling lonesome,
And I will have done my time to the very end on this earth
Not daring to ask anything
And receiving consequently nothing.
For her, though GOD makes her soft and tender,
She goes her way, inattentive and without hearing
This murmur of love raised around her steps.
Piously faithful to her austere duty
She will say, reading these verses very full of her
"Who ever is this woman?" and will not understand.
Duyên Thường


Tình Thầm Kín

Hồn ta kín đáo, đời ta kỳ diệu:
Tình sinh phút chốc,nay thành thiên thu;
Sâù ta vô vọng, đành phảỉ lặng im,
Và kẻ gây sầu ,chẳng bao giờ haỵ

Ôi, ta qua đờì nàng, nàng chẳng biết
Bên cạnh hòai, tuy nhiên vẫn cô đơn.
Dẫu suốt đuờng trần, ta không dám hỏỉ
Trọn đời ta, chẳng nhận được chị

Tuy trời ban nàng đa cảm, dịu dàng
Trên đường đời , nàng lơ đãng tránh nghe
Tiếng ái ân thì thầm, dâng lên cạnh
Bước chân nàng lưới qua với bổn phận

Khắc khổ, nàng thành kính và thủy chung
Đọc vần thơ quyến luyến, nàng sẽ nói:
" Người sao kỳ vậy !" nào hiểu sao đây ! .

Duyen-Thuong


Tình Câm Nín

Hồn ẩn mật dấu đời ta bí ẩn
Tình thiên thu một thoáng sát na sầu
Ta quạnh quẽ ôm mối sầu vô vọng
Người trăm năm gieo khổ thấu lòng đau ?

Ta chợt đến đời nàng sao chẳng biết
Khắng khít tình sao mãi thấy cô liêu ?
Trên cõi thế thời gian hoài trôi mãi
Chẳng van xin và chẳng nhận bao nhiêu...

Nàng hiền hậu ngoan hiền trời ban phát
Lă..ng thầm đi bình thản bước trên đường
Chẳng màng nghe tiê’ng tự tình tha thiết

Lòng chung thành, khổ hạnh, dạ tâm hương
Thơ ta gửi "người yêu" .. em khẽ dọc
" Nàng là ai ? "… Em đâu hiểu người thương ?

Vương Ngọc Long phỏng dịch


 

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg